Thursday, 1 June 2017

siyonu nee devuni

సీయోను నీ దేవుని కీర్తించి కొనియాడుము
శ్రీ యేసు రాజుని ప్రియ సంఘమా స్తొత్రించి పూజింపుమూ

యేసే మన విమోచన హల్లెలుయా హల్లెలుయా
యేసే మన సమాదానం హల్లెలుయా హల్లెలుయా
యేసే మన రక్షణ హల్లెలుయా హల్లెలుయా
యేసే మన రారాజు హల్లెలుయా ఆమేన్

1. మా ఊటలన్నియు నీ యందు వున్నవని
పాతలు పాడుము నాట్యము చేయుము

2.ఇమ్మనుయేలుగ ఇనాల్లు తోడుగ
జివ్హఫల మర్పించి సన్నుతించెదం

3. అల్ఫా ఒమేగ ఆద్యంతమాయనే
ఆమేన్ అనువానిని ఆరాధించెదం

No comments:

Post a Comment