Thursday, 18 June 2015

mangalame yesunaku telugu lyrics

పల్లవి: మంగళమే యేసునకు - మనుజావతారునకు(3x)
శృంగార ప్రభువునకు క్షేమాధిపతికి మంగళమే
.
1.పరమపవిత్రునకు - వరదివ్యతేజునకు(3x)
నిరుపామనందునకు (2x)- నిపుణవైద్యునకు - మంగళమే
2.దురిత సంహారునకు - వరసుగుణోద్ధారునకు (3x)
కరుణా సంపన్నునకు (2x) - జ్ఞాన దీప్తునకు మంగళమే
3.రాజులపై పాజునకు - రవి కోటి తేజునకు (3x)
బూజార్హ పదాబ్జునకు (2x) - భువనావన మీకు మంగళమే
4.సత్యప్రవర్తనకు - సద్ధర్మశీలునకు (3x)
నిత్య స్వయం జీవునకు (2x) - నిర్మలాత్మునకు మంగళమే
5.యుక్త స్తోత్రార్హునకు - భక్త రక్షామణికి (3x)
సత్య పరంజ్యోతియగు (2x) - సార్వభౌమునకు మంగళమే
6.పరమ పురి వాసునకు - నర దైవ రూపునకు (3x)
బరమేశ్వర తనయునకు (2x) - బ్రణుతింతుము నీకు మంగళమే


No comments:

Post a Comment